ΧΕΛΙΑ (Anguilla anguilla, A. rostrata & A. mossambica)

Ζωντανά Ιχθύδια χελιού (3-12 cm).
Ζωντανά Χέλια (180-330 gr).
Ζωντανά Χέλια (600+ gr).


Για ποσότητες μικρότερες των 3.000 kg ανα φορτίο, τα ζωντανά χέλια παραδίδονται στην μονάδα. Για ποσότητες μεγαλύτερες των 3.000 kg τα χέλια μπορούν να μεταφερθούν με το ειδικό φορτηγό της εταιρείας σε όλη την ΕΕ με ειδική χρέωση.

Για ποσότητες των 200-600 kg ανά φορτίο, τα χέλια μπορούν να αποσταλούν και αεροπορικώς σε ειδικές συσκευασίες των 10kg και για διάρκεια ταξιδιού μέχρι και 48 ώρες.

Με βάση την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία όλα τα προϊόντα χελιού του είδους Anguilla anguilla (ευρωπαικό χέλι) μπορούν να διατεθούν μόνο στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για τα είδη Anguilla rostrata (αμερικανικό) και Anguilla mossambica (αφρικανικό) δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην διακίνησή τους.ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΙΧΘΥΔΙΑ

Ιχθύδια λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) (0,5-1,0 gr) (προερχόμενα από υδατοκαλλιέργεια).
Ιχθύδια Κέφαλού (Mugil cephalus) (0,2-0,6 gr) (προερχόμενα από συλλογή άγριου γόνου στην Ισπανία).

Τα θαλασσινά ιχθύδια μπορούν να αποσταλούν σε ειδικές συσκευασίες των 2kg και για διάρκεια ταξιδιού μέχρι 50 ώρες.ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΨΑΡΙΑ

Επιλεγμένοι διακοσμητικοί κυπρίνοι (Koi Carp) 40+cm.
Επιλεγμένα διακοσμητικά ψάρια (Fantails, Oranda, Red Cap κλπ.).

Οι Διακοσμητικοί κυπρίνοι παραδίδονται σε συνεργαζόμενη μονάδα εκτροφής. Η παραλαβή τους καθώς και ο τρόπος μεταφοράς συμφωνείται με τον πελάτη.