Η ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ Α.Ε. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες του κλάδου που περιλαμβάνουν τον εξελιγμένο οικονομοτεχνικό σχεδιασμό μονάδων παραγωγής χελιών με την μέθοδο της ανακύκλωσης του νερού καθώς και μονάδων παραγωγής θαλασσινών ψαριών με την μέθοδο των ιχθυοκλωβών.