Η ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με την Βρετανική εταιρεία Llyn Aquaculture Ltd προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες του κλάδου που περιλαμβάνουν τον εξελιγμένο οικονομοτεχνικό σχεδιασμό μονάδων παραγωγής χελιών με την μέθοδο της ανακύκλωσης του νερού καθώς και μονάδων παραγωγής θαλασσινών ψαριών με την μέθοδο των ιχθυοκλωβών.